• baner-strona-2.png
 • baner-strona.png


Pobiegnij z nr 1 i pomóż  9-letrniej Nikoli Kubiak ze Swarzędza chorującej na nowotwór złośliwy wygrać z chorobą!

Walka Nikoli z nowotworem jest bardzo kosztowna, dlatego od 5 lat uczestnicy biegów Szpot starają się pomóc w zebraniu środków na kosztowną terapię Nikolki.

Czy chcesz pobiec w II Półmaratonie Szpot Swarzędz 10 września 2017 roku z numerem startowym 1, otrzymać pakiet VIP i przejść do historii jako osoba, która wylicytowała numer i tym samym wsparła dalsze leczenie Nikoli ?

Jeśli tak, to zapraszamy do licytacji numeru startowego 1.

By wziąć udział w licytacji wystarczy być zapisanym na nasz Bieg.


Startujemy 21 sierpnia 2017 roku o godzinie 18.00 na https://.facebook.com/events/194196044375049/ gdzie dokładnie o 18.00 zamieścimy wpis zaczynający licytację.
Licytujecie w komentarzach podając numer startowy oraz licytowana kwotę.Licytację zamykamy 27 sierpnia o godzinie 18.00.

Szczegóły znajdują się w Regulaminie poniżej.

 Gotowi ? Trzy, dwa, jeden…


Regulamin licytacji numeru startowego w II. Półmaratonu Szpot Swarzędz

I Cel licytacji

 1. Wsparcie finansowe dla Nikoli Kubiak-podopiecznej Fundacji „Zdążyć z Pomocą”, z siedzibą w 01-685 Warszawa, ul. Łomiańska 5, wpisaną do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, po numerem KRS 0000037904.

 

II Organizator

 1. Organizatorem licytacji pierwszego numeru startowego w II. Półmaratonu Szpot Swarzędz są organizatorzy tego Biegu, tj.: Szpot Sp. z o.o. z siedzibą w 62-020 Swarzędz-Jasin, ul. Wrzesińska 191, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział XIV Gospodarczy Rejestrowy, pod numerem KRS 0000105156 i Ewa Szpot Sp. z o.o. z siedziba w 62-020 Swarzędz, ul. Wrzesińska 174, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział XIV Gospodarczy Rejestrowy, pod numerem KRS 0000088107.

 

III Termin i miejsce

 1. Licytacja będzie prowadzona na portalu społecznościowym Facebook, na stronie sympatyków Biegów Szpot Swarzędz: https://.facebook.com/events/194196044375049/
 2. Licytacja trwać będzie od 21 sierpnia 2017 roku, od godziny 18:00 do 27 sierpnia 2017 roku, do godziny 18:00.

 

IV Uczestnicy i zgłoszenia

 1. W licytacji mogą brać udział tylko osoby zapisane na listę uczestników II Półmaraton Szpot Swarzędz, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Licytujący zgłasza się poprzez wpis w komentarzu do postu uruchamiającego licytację na stronie internetowej, na której jest ona prowadzona.
 3. Warunkiem udziału w licytacji jest podanie przez licytującego w komentarzu zgłaszającym go do licytacji swojego numeru startowego oraz kwoty, którą licytuje.
 4. Organizator poinformuje o zwycięzcy licytacji najpóźniej do 28.08.2017 roku .
 5. Zwycięzca musi wpłacić wylicytowaną kwotę na rzecz Fundacji „Zdążyć z Pomocą”, która przeznaczy te środki finansowe na leczenie wskazanej podopiecznej w terminie najpóźniej do dnia 28.08.2017 na rachunek bankowy 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615 tytułem: „20936 – Kubiak Nikola – darowizna na pomoc i ochronę zdrowia - II. Półmaraton Szpot Swarzędz licytacja nr 1”

 

V Nagrody

 1. Zwycięzca licytacji, pod warunkiem zapłaty wylicytowanej kwoty w sposób wskazany w pkt IV. pkt 4. regulaminu, otrzyma pierwszy numer startowy (nr 1), zaproszenie na Bieg VIPów oraz status VIP na mecie II Półmaratonu Szpot Swarzędz.

 

 

VI Postanowienia końcowe

 1. Warunkiem uczestnictwa w licytacji jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
 2. Moc wiążącą mają tylko i wyłącznie postanowienia niniejszego regulaminu.
 3. Regulamin jest dostępny w siedzibie organizatora licytacji oraz na stronie internetowej www.biegi.szpot.pl .
 4. Licytacja oraz jej warunki może być zmieniona lub odwołana w każdej chwili.
Organizatorzy Biegów Szpot Swarzędz 2020

Organizatorzy:

 

      Współorganizator: 

Szpot Stowarzyszenie Razem Ponad Granicami swarzedz

     Patronat honorowy biegu

Wojewoda Wielkopolski
Łukasz Mikołajczyk
Starosta Poznański
Jan Grabkowski 
 
Powiat Poznań
 


Marszałek Województwa Wielkopolskiego 
Marek Woźniak
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz  
Marian Szkudlarek 
Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu
insp. Piotr Mąka
 

Partnerzy 
   

 

             


Patronat medialny