• 2016_Fot01.jpg
 • 2016_Fot01i.jpg
 • 2016_Fot06.jpg
 • 2016_Fot06i.jpg
 • 2017_Fot01.jpg
 • 2017_Fot01i.jpg
 • 2017_Fot04.jpg
 • 2017_Fot04i.jpg
 • 2018_Fot01.jpg
 • 2018_Fot01i.jpg
 • 2018_Fot02.jpg
 • 2018_Fot02i.jpg
 • 2018_Fot03.jpg
 • 2018_Fot03i.jpg
 • 2018_Fot04.jpg
 • 2018_Fot04i.jpg

Regulamin konkursu

Niniejszym Regulamin konkursu opracowany jest w związku z treścią pkt VII. Ppkt 14 Regulaminu 2.Półmaratonu Szpot Swarzędz.

 

Organizator – Szpot Sp. z o.o. z siedzibą w Swarzędzu – Jasinie,

 1. Wrzesińska 191, NIP: 777-10-09-385, REGON: 630278147, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS : 000105156.

Czas trwania Konkursu – od 18.10.2017 do 2.11.2017

 1. Do udziału w Konkursie uprawnione są osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:

1.1.Ukończyły w regulaminowym czasie 6. Bieg 10 km Szpot Swarzędz (90min),

1.2.Ukończyły w regulaminowym czasie 2. Półmaraton Szpot Swarzędz (180min)

2.Przystępujący do udziału w Konkursie zobowiązani są do wypełnienia wszystkich pól kuponu konkursowego otrzymanego na adres e-mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym Biegów i ułożenia hasła promującego Swarzędz jako Sportowe Miasto i Gmina. W przypadku niewypełnienia wszystkich pól kuponu, nie będzie on brał udziału w konkursie. 

3.Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

4.Uczestnik konkursu zobowiązany jest do przesłania prawidłowo wypełnionego i podpisanego kuponu konkursowego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 2 listopada 2017

5.Zwycięzcę konkursu wybierze komisja powołana przez Organizatora, a wynik ogłosi do dnia 8 listopada 2017

6.Zwycięzca konkursu zostanie poinformowany telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o wygranej w terminie 2 dni od dnia wyboru zwycięzcy

7.Wynik konkursu będzie umieszczony na stronie www.biegi.szpot.pl

8.Wręczenie nagrody odbędzie się w terminie ustalonym ze Zwycięzcą konkursu, jednak nie później niż 30 listopada 2017 roku

9.Nagrodą jest Rower marki Romet model

10.W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firmy Szpot Sp. z o.o. ani członkowie ich najbliższych rodzin tj. małżonkowie, wstępni oraz zstępni.

11.Zwycięzca konkursu zobowiązany jest do zawarcia pisemnej umowy z organizatorem, na mocy której nieodpłatnie przeniesie na organizatora majątkowe prawa autorskie do opracowanego przez siebie hasła promującego Swarzędz jako sportowe Miasto Gmina co jest warunkiem wydania nagrody. W umowie wskazane będą pola eksploatacji, które obejmować będą co najmniej uprawnienie do wykorzystywania haseł w działalności marketingowej organizatora, utrwalanie i zwielokrotnianie, wprowadzanie do obrotu oraz publikowanie.

12.Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny.

 1. Wszelkie nie uregulowane niniejszym Regulaminem kwestie rozstrzyga organizator Konkursu, z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązujących.